Nieuwsbrief: Belangrijke informatie – Tandartsenpraktijk Vossers – Amersfoort

Nieuwsbrief: Belangrijke informatie

Aan alle bezoekers van tandartsenpraktijk Vossers.

Tijdens de corona-uitbraak heeft de praktijk een kleine 2 maanden grotendeels stil gelegen. Dat bracht grote onzekerheid met zich mee ten aanzien van voortzetten van opleidingen en toekomstplannen van onze medewerkers.  De strengste voorzorgsmaatregelen zijn teruggeschroefd zodat, min of meer normale, hervatting van werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Er stonden enkele veranderingen op stapel, welke door de afgelopen onzekere periode nog niet met zekerheid konden doorgaan. Inmiddels is duidelijk dat een paar belangrijke wijzigingen in onze praktijk zullen plaatsvinden. Berichtgeving hierover is aan de late kant, waarvoor onze excuses. Door de maatregelen was er ook voor onze praktijk veel onzeker en onduidelijk.

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande berichten:

  1. Opleiding gnathologie tandarts Greetje Renders afgerond, vertrek uit praktijk
  2. Even voorstellen: Victor Zinsmeister
  3. Overdracht vaste cliënten tandarts Paul Vossers

 

  1. Opleiding gnathologie tandarts Greetje Renders afgerond, vertrek uit praktijk.

Bericht van dr. Greetje Renders, tandarts:

In november 2007 ben ik gestart om als tandarts parttime te werken bij Tandartsenpraktijk Vossers. Vele jaren heb ik met veel plezier u geprobeerd te helpen om goede tandheelkundige zorg te bieden. Ik hoop van harte dat u ook mijn toewijding aan uw zorg heeft meegekregen. Naast mijn werkzaamheden als tandarts ben ik ook sinds 2007 werkzaam geweest in het onderzoek en onderwijs van de Tandheelkunde faculteit. In 2017 heb ik na veel zwoegen mijn proefschrift met succes afgerond en verdedigd. Dat zelfde jaar ben ik begonnen aan een driejarige opleiding om tandarts-gnatholoog te worden. Een ambitie die ik al jaren had maar elke keer voor me uitschoof. Het gebied van de gnathologie is gericht op diagnostiek en behandeling bij mensen met pijn en problemen van het kaak- en kauwstelsel. Dit vakgebied heeft mijn hart gestolen. Afgelopen juni heb ik mijn eindexamen gehaald en zal ik binnenkort mijn officiële erkenning ontvangen.

 Toen ik de opleiding tot tandarts-gnatholoog begon had ik voor ogen om mijn werk als tandarts algemeen practicus te combineren met mijn werk als tandarts-gnatholoog. Echter, de fysieke belasting die het werk als tandarts met zich mee heeft gebracht, heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen jaren te maken heb gekregen van chronische (pijn)klachten in mijn nek, arm en schouder. Om deze reden heb ik met pijn in mijn hart besloten om te gaan stoppen als tandarts algemeen practicus en mij volledig te richten op mijn nieuwe taak als tandarts-gnatholoog. In de periode dat ik deze moeilijke beslissing heb genomen en in gesprek ben gegaan met o.a. de Tandheelkunde faculteit om daar een aanstelling te krijgen, begon de coronacrisis. Dit heeft ervoor gezorgd dat het krijgen van een aanstelling vele maanden zeer onzeker is geweest. Pas recent zijn de gesprekken weer verder gegaan en verder ontwikkeld. Om deze reden heb ik u helaas niet eerder kunnen berichten over mijn besluit. Ik begrijp dat dit nieuws voor velen als donderslag bij heldere hemel komt. Mijn excuses hiervoor. Ik had graag gehad dat het anders was gelopen maar helaas heeft corona momenteel invloed op veel aspecten van het dagelijks leven.

Per september zal ik niet meer werkzaam zijn bij Tandartsenpraktijk Vossers. Ik zal gaan werken als tandarts-gnatholoog in Amsterdam en tevens in Utrecht. Uw tandheelkundige zorg zal overgenomen worden door collega-tandartsen Anibor van Keulen en Victor Zinsmeister. Met zorg heb ik de afgelopen 12,5 jaar uw dossiers zorgvuldig bijgehouden waardoor mijn collega’s een goed beeld hebben van uw persoonlijke zorgplan.

Graag wil u allemaal bedanken voor het creëren van mijn werkplezier de afgelopen 12,5 jaar. Samen met u ben ik vele uitdagingen aangegaan en heb ik getracht u te begeleiden naar een gezonde mond. Veel kleine kinderen heb ik van ukkies zien opgroeien tot tieners. Ik heb veel plezier gehad om u beter te leren kennen en ook de persoon achter de patiënt te zien. Ik wens u allemaal het allerbeste toe.

Tot slot zou ik een verzoek willen doen. Ik kan de meesten van u dit nieuws niet persoonlijk vertellen en niet nog even een babbeltje met u maken. Daarom zou ik het erg op prijs stellen om van u nog een berichtje per post, kaart, tekening of e-mail te mogen ontvangen. Deze herinneringen wil ik gaan bundelen zodat ik altijd even terug kan kijken en uw berichtjes kan nalezen op de momenten dat ik u en de praktijk ga missen. 

Ik dank u uit de grond van mijn hart.

Met hartelijke groet,

Greetje Renders

Het team van tandartsenpraktijk wenst Greetje Renders heel veel succes en geluk met deze spannende nieuwe stap.

Zoals gezegd worden cliënten overgedragen aan tandartsen Anibor van Keulen (werkzaam in de praktijk sinds februari 2020) en Victor Zinsmeister (zie punt 2). De reeds gemaakte afspraken voor de woensdagen worden aan Anibor van Keulen overgedragen, de afspraken voor de vrijdagen naar Victor Zinsmeister. Mocht u om wat voor reden dan ook voorkeur hebben voor één van de 2 tandartsen dan horen we dat graag, zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Het zal helaas niet lukken iedereen hiertoe persoonlijk te benaderen. Houdt u er dus rekening mee dat vanaf eind augustus de controle-afspraken mogelijk bij een andere tandarts staan ingepland dan u gewend bent?

 

 

  1. Even voorstellen: Victor Zinsmeister, tandarts

Mijn naam is Victor Zinsmeister en vanaf augustus kom ik het team van Tandartsenpraktijk Vossers versterken. Ik ben in februari 2020 afgestudeerd als tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn studie heb ik mij verdiept in de Kindertandheelkunde en de Orthodontie.

Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als spoedtandarts in Nijmegen. In mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten en je vindt me dus vaak op de fiets of op een windsurfplank. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen binnen het team van Tandartsenpraktijk Vossers!

 

 

 

  1. Overdracht vaste cliënten tandarts Paul Vossers

 Bericht van Paul Vossers, tandarts-eigenaar:

Na mijn afstuderen, alweer ruim 21 jaar geleden, ben ik mij in de loop van de tijd steeds verder gaan verdiepen in het vakgebied endontologie, de kennis over diagnostiek en behandeling van de tandzenuw. Dat heeft er toe geleid dat ik mij een groot deel van de beschikbare tijd bezighoud met consulten en wortelkanaalbehandelingen op verwijzing van andere tandartsen in de regio.

Het aantal verwijzingen vanuit andere praktijken en mijn fascinatie voor het vakgebied is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Naast mijn vak als tandarts heb ik altijd veel geklommen (in hal en rotsen) en bouw graag klimbos-achtige touwbanen voor scoutinggroepen. Om deze passies te kunnen combineren zal ik daarom een dag minder in de praktijk gaan werken en 3 dagen in de praktijk aan de behandelstoel af te wisselen met werkdagen als boomverzorger. Sinds eind 2019 mag ik me na een jaar intensief volgen van trainingen gecertificeerd European Tree Worker noemen en heb mij als boomverzorger ingeschreven bij de KVK. Het klimmend snoeien of verwijderen van grote bomen is wat ik, naast wortelkanaalbehandelingen, het liefste doe.

Ik zal mij op de praktijk daarom vrijwel uitsluitend gaan richten op de wortelkanaalbehandelingen. Reden waarom ik de algemene controles en behandelingen zal overdragen aan de andere 2 tandartsen in de praktijk.

Vanaf eind augustus krijgen de bij mij ingeschreven patiënten Anibor van Keulen of Victor Zinsmeister als tandarts voor controles en algemene behandelingen. Binnen onze praktijk wordt bij specifieke of lastige (wortelkanaal)behandelingen ook onderling verwezen. Daarnaast ben ik meestal 4 dagen per week aanwezig in de praktijk dus voor specifieke behandelingen, vragen of een 2e mening blijf ik gewoon beschikbaar.

Ik ben mij er van bewust dat het voor veel mensen niet prettig is te moeten veranderen van tandarts maar hoop op uw begrip en dank iedereen voor het genoten vertrouwen. Ik heb het volste vertrouwen  dat u bij de andere tandartsen in onze praktijk in goede handen bent.

Voor vragen of nader overleg is de receptie telefonisch bereikbaar op de gebruikelijke tijden (zie website, www.tandartsvossers.nl) of per email op info@tandartsvossers.nl

Met hartelijke groet, Paul Vossers, tandarts