Nieuwsbrief: Belangrijke informatie 2024 – Tandartsenpraktijk Vossers – Amersfoort

Nieuwsbrief: Belangrijke informatie 2024

1. De rekening van onze praktijk
Vanaf mei 2024 gaan wij zelf onze facturen versturen voor behandelingen die plaatsvinden in de praktijk. Hier gebruiken we de software van Payt voor. De software maakt het voor u mogelijk om uw rekeningen terug te vinden in een persoonlijke online omgeving (hier heeft u geen account voor nodig), eenvoudig uw rekeningen met iDEAL te betalen en te communiceren met de praktijk wanneer u vragen heeft over uw rekening of een betalingsregeling wilt treffen.
Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Op de rekening die u van ons ontvangt staat duidelijk aangegeven welk bedrag vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, type behandeling en de voorwaarden van uw verzekeraar. Heeft u een vraag over de vergoeding van uw zorgverzekeraar? Neem dan direct contact op met uw eigen verzekeraar.
De werkwijze van onze praktijk
De standaard werkwijze van onze praktijk is dat wij uw behandeling eerst indienen bij uw verzekeraar. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen we vervolgens bij u in rekening. U heeft vervolgens 14 dagen om de rekening te voldoen. Dat kan u doen door gebruik te maken van de digitale betalingsmogelijkheden, zoals iDEAL. Hebben wij nog geen of een oud e-mailadres van u, maar wilt u wel graag uw rekeningen via de mail ontvangen? Geef uw e-mailadres dan z.s.m. aan ons door.
Veilig digitaal
Al uw persoonlijke gegevens staan in een streng beveiligde omgeving. De software van Payt is gecertificeerd (NEN7510), waardoor u er op kunt vertrouwen dat Payt adequaat en veilig omgaat met uw gegevens.
Meer informatie over uw rekening, uw online omgeving of over Payt? Bekijk dan de pagina speciaal voor patiënten of neem rechtstreeks contact met ons op.

Betalingsvoorwaarden praktijk
De praktijk verstuurt en incasseert zelf de rekeningen voor de zorg die u bij ons heeft
gehad. Wij voldoen hierbij uiteraard aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voor de betalingsvoorwaarden sluiten wij aan bij de algemene betalingsvoorwaarden
voor tandheelkundige zorg in Nederland. Deze kunt u vinden op de website van de
KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening bij ons?
Wij mogen, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een
eventuele vergoeding van de behandeling altijd terug op de rekening. Als u niet wilt dat
wij uw rekening bij uw zorgverzekeraar indienen, dient u dit duidelijk en voorafgaand aan
de behandeling aan te geven bij de praktijk.
Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de
rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in
verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Mocht u
onverhoopt de kosteloze herinnering onbeantwoord laten maken we voor een
buitengerechtelijk incassotraject gebruik van Payt debiteurenbeheer. Daarbij zullen ook
wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.
We streven ernaar om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Voorkom
verhogingen door tijdig te betalen en maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale
mogelijkheden die wij u daarbij bieden zoals online betalen via iDeal. Zorg ook dat wij
altijd beschikken over uw actuele persoons- en verzekeringsgegevens. Dat voorkomt
onnodige vertragingen, kosten en administratieve werkzaamheden.
Voor vragen over uw rekeningen verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van
digitale hulpmiddelen. U kunt daarvoor reageren per e-mail op uw factuur door te kiezen
voor e-mail beantwoorden of gebruik te maken van ons factuurportaal. We zullen u dan
zo spoedig mogelijk een antwoord geven.