INFORMATIE VOOR VERWEZEN PATIËNTEN – Tandartsenpraktijk Vossers – Amersfoort

INFORMATIE VOOR VERWEZEN PATIËNTEN

Naar tandartsenpraktijk Vossers voor aanvullende endodontische diagnostiek en/of behandeling. Deze pagina verschaft belangrijke informatie.

WAAROM BENT U VERWEZEN?

Tandartsenpraktijk Vossers is toegerust voor het uitvoeren van specifieke of gecompliceerde endodontische behandelingen (ook wel “wortelkanaalbehandeling” of “zenuwbehandeling” genoemd). Uw tandarts heeft daarom besloten u voor (vervolg-)behandeling naar onze praktijk te verwijzen.

MAKEN VAN AFSPRAKEN

U kunt contact opnemen met onze praktijk op telefoonnummer 033-4614455. De praktijk is op dit nummer op werkdagen bereikbaar van 9 tot 15 uur. Als de verwijzing eerder via e-mail naar ons is verzonden zijn uw gegevens bij ons bekend. Zo nodig worden aanvullende gegevens telefonisch opgenomen. Het is belangrijk dat wij beschikken over een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, zodat wij u kunnen bereiken om b.v. een afspraak te annuleren of te verplaatsen. Er wordt een afspraak van 20 minuten gemaakt voor een consult. Indien een gemaakte afspraak minder dan 1 gehele werkdag vooraf wordt geannuleerd of verplaatst, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

HET CONSULT

Tijdens het eerste consult wordt u gezien door tandarts Vossers of tandarts Korsten. Er zal doorgaans geen behandeling plaatsvinden. Het consult bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  1. Het maken van een röntgenfoto van het te behandelen gebitselement. Voor de geplande behandeling is een duidelijke foto nodig, waarop de lengte van de wortel(s) goed kan worden gemeten. Aangezien afwijkende opnamerichting en -techniek van eerdere foto’s kan leiden tot fouten wordt daarom een nieuwe foto gemaakt.
  2. Stellen of verifiëren van de diagnose / oorzaak van het bestaande probleem. Soms blijken er meer of andere oorzaken voor het optreden van klachten te zijn dan vooraf werd aangenomen. Daarom wordt hier zorgvuldig naar gekeken.
  3. Beoordelen van het te behandelen gebitselement. Om de kans op een succesvolle behandeling goed te kunnen inschatten, wordt gekeken naar de conditie van de betreffende tand of kies en het omringende tandvlees.
  4. Het bespreken van behandelopties en de kans van slagen, beantwoorden van uw  vragen. Soms zijn er verschillende behandelopties, ieder met eigen voor- en nadelen en kans van slagen. Dit wordt met u besproken zodat met uw instemming een beslissing kan worden genomen.
  5. Kostenbegroting.Een gespecificeerde kostenbegroting van de voorgenomen behandeling wordt aan u meegegeven. Als u een verzekering hebt voor tandheelkundige kosten kunt u desgewenst vooraf informeren naar de dekking. Het betreft een schatting, de werkelijke kosten kunnen door b.v. het optreden van complicaties tijdens de behandeling afwijken. Grote afwijkingen komen echter niet vaak voor.
  6. Maken van de behandelafspraak. U wordt verzocht uw (elektronische) agenda mee te nemen.

BEREIKBAARHEID VAN DE PRAKTIJK

De praktijk bevindt zich op 15 minuten lopen vanaf het station. U kunt betaald parkeren in de parkeergarage bij de Dirck vd Broek. De parkeerplaatsen in de Friese-, Drente- en Hollandsestraat zijn bestemd voor vergunninghouders tenzij aangegeven als “betaald parkeren”. Wilt u rekening houden met enige tijd om een parkeerplaats te vinden?

IN GEVAL VAN (HEVIGE) PIJN

Als u forse klachten ondervindt aan de te behandelen kies, kunt u overleggen met uw eigen tandarts. Hij of zij kan direkt met onze praktijk overleggen over een eventuele spoedafspraak. Alleen als uw eigen tandarts niet beschikbaar is kunt u rechtstreeks met onze praktijk overleggen. Buiten openingstijden van de receptie kunt u (alleen in dringende gevallen) daarvoor ons spoednummer bellen: 033-7890001. Tijdens spoedafspraken wordt alleen een deelbehandeling uitgevoerd om de klachten te verhelpen. Dit betekent dat er een extra afspraak gemaakt moet worden om de behandeling te voltooien.

WIJ VERZOEKEN U OM MEE TE NEMEN

  1. Verwijsbrief en foto(‘s) eigen tandarts (als u die hebt meegekregen)
  2. Legitimatie (Verzekeringsgegevens zijn niet nodig)